O NÁS

FIRMA UNIFAST SPOL. S.R.O. BYLA ZALOŽENA ROKU 2005 V BRNĚ.

JEJÍ HLAVNÍ ČINNOSTÍ BYLA A JE MONTÁŽ POŽÁRNÍCH UCPÁVEK, PROTIPOŽÁRNÍCH NÁTĚRŮ, JÁDROVÉHO VRTÁNÍ A DROBNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ. V ROCE 2006 S POSTUPNÝM ZVYŠOVÁNÍM ODBORNOSTI A PRAXE SE FIRMA UNIFAST SPOL.S.R.O. ROZŠÍŘILA O KONTROLY POŽÁRNÍCH UCPÁVEK A PROTIPOŽÁRNÍCH NÁTĚRŮ VŠECH DODAVATELŮ PROTIPOŽÁRNÍCH MATERIÁLŮ V ČR.

PO ROCE 2010 ZAČAL VÝRAZNÝ RŮST FIRMY. DOŠLO K ROZŠÍŘENÍ PŮSOBNOSTI V OBLASTI PRODEJE, DODÁVKY A KONTROL HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ, HYDRANTOVÝCH SYSTÉMŮ A OSTATNÍCH SEGMENTŮ V OBLASTI PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY. ZAČALI JSME I V TÉTO OBLASTI PROVÁDĚT PORADENSTVÍ.

SOUČASNOST

V SOUČASNOSTI ZAJIŠŤUJEME DODÁVKY POŽÁRNÍCH UCPÁVEK, PROTIPOŽÁRNÍCH NÁTĚRŮ, NÁSTŘIKŮ A OMÍTKOVIN, PROTIPOŽÁRNÍCH OBKLADŮ, OCELOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ, HYDRANTOVÝCH SYSTÉMŮ A VZDUCHOTECHNICKÝCH ELEMENTŮ (POŽÁRNÍ KLAPKY A POŽÁRNÍ STĚNOVÉ UZÁVĚRY).

SAMOZŘEJMOSTÍ JE I PROVÁDĚNÍ KOMPLETNÍCH PRAVIDELNÝCH ROČNÍCH KONTROL (REVIZÍ) PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ JAK V JEDNOTLIVÝCH OBJEKTECH, TAK I KOMPLEXECH BUDOV A AREÁLECH. JEDNÁ SE O POŽÁRNÍ UCPÁVKY, PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY, NÁSTŘIKY A OMÍTKOVINY. DÁLE PAK PROTIPOŽÁRNÍ OBKLADY OCELOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, POŽÁRNÍ UZÁVĚRY, HASICÍ PŘÍSTROJE, HYDRANTOVÉ SYSTÉMY, VZDUCHOTECHNICKÉ KLAPKY
A UZÁVĚRY.

VIZE

NADÁLE POKRAČOVAT A ZVYŠOVAT KVALITU DODÁVANÝCH SLUŽEB, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A SUBDODAVATELŮ. DÍKY SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY ISO 9001 DOCHÁZÍ K NEUSTÁLÉMU ZEFEKTIVŇOVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB, KTERÉ USPOKOJÍ I TY NEJNÁROČNĚJŠÍ POŽADAVKY.

V ROCE 2015 PROBĚHLO PLÁNOVANÉ OTEVŘENÍ PRAŽSKÉ POBOČKY, KTERÁ DOKÁŽE PLNOHODNOTNĚ POKRÝT POŽADAVKY
A POTŘEBY REGIONU ČECH.

ZA TEAM UNIFAST SPOL. S.R.O. ING. VOJTĚCH JONÁŠ

protiochr

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

REALIZUJEME DODÁVKU PRVKŮ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY

  • PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY
  • PROTIPOŽÁRNÍ OBKLADY
  • PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY
  • PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY A NÁSTŘIKY
revize

REVIZE A KONTROLY PBZ

ZAJIŠŤUJEME LAGISLATIVNĚ POŽADOVANÉ REVIZE A KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

stavpra

STAVEBNÍ PRÁCE

PROVÁDÍME PRÁCE OD DROBNÝCH STAVEBNÍCH OPRAV, PO VLASTNÍ VÝSTAVBU A REKONSTRUKCE. DÁLE ZAJIŠŤUJEME TAKÉ JÁDROVÉ VRTÁNÍ A SANACI VLHKÉHO ZDIVA